Tuyển dụng Sales IT làm việc tại Tokyo

 • HOME.Place

  Nhật Bản

 • HOME.Level

  Fresher,Junior

 • HOME.Salary

  25万円〜

 • HOME.OutDate

  31/12/2022

HOME.JobDescription

◦ Sắp xếp lịch họp với khách hàng, lấy thông tin yêu cầu, tạo báo giá, xử lý hợp đồng, theo sát tình hình dự án ◦ Thực hiện nghiệp vụ liên quan đến tài liệu kinh doanh như đề xuất, báo giá, yêu cầu thanh toán, hợp đồng ◦ Hỗ trợ Deliver Manager ◦ Xây dựng, thực hiện kế hoạch doanh số ◦ Xây dựng, chăm sóc và phát triển mối quan hệ với khách hàng ◦ Tìm kiếm, tiếp cận và khai thác khách hàng mới, cơ hội kinh doanh mới ◦ Liên kết cùng đội phát triển để follow và xử lý các vấn đề liên quan đến dự án ◦ Phân tích xu hướng của thị trường, lập kế hoạch và đưa ra đề xuất triển khai ※ Môi trường làm việc thân thiện, có người hướng dẫn cho tới khi quen việc.

HOME.Request

◦ Sắp xếp lịch họp với khách hàng, lấy thông tin yêu cầu, tạo báo giá, xử lý hợp đồng, theo sát tình hình dự án ◦ Thực hiện nghiệp vụ liên quan đến tài liệu kinh doanh như đề xuất, báo giá, yêu cầu thanh toán, hợp đồng ◦ Hỗ trợ Deliver Manager ◦ Xây dựng, thực hiện kế hoạch doanh số ◦ Xây dựng, chăm sóc và phát triển mối quan hệ với khách hàng ◦ Tìm kiếm, tiếp cận và khai thác khách hàng mới, cơ hội kinh doanh mới ◦ Liên kết cùng đội phát triển để follow và xử lý các vấn đề liên quan đến dự án ◦ Phân tích xu hướng của thị trường, lập kế hoạch và đưa ra đề xuất triển khai ※ Môi trường làm việc thân thiện, có người hướng dẫn cho tới khi quen việc.

HOME.Benefit

◦ Sắp xếp lịch họp với khách hàng, lấy thông tin yêu cầu, tạo báo giá, xử lý hợp đồng, theo sát tình hình dự án ◦ Thực hiện nghiệp vụ liên quan đến tài liệu kinh doanh như đề xuất, báo giá, yêu cầu thanh toán, hợp đồng ◦ Hỗ trợ Deliver Manager ◦ Xây dựng, thực hiện kế hoạch doanh số ◦ Xây dựng, chăm sóc và phát triển mối quan hệ với khách hàng ◦ Tìm kiếm, tiếp cận và khai thác khách hàng mới, cơ hội kinh doanh mới ◦ Liên kết cùng đội phát triển để follow và xử lý các vấn đề liên quan đến dự án ◦ Phân tích xu hướng của thị trường, lập kế hoạch và đưa ra đề xuất triển khai ※ Môi trường làm việc thân thiện, có người hướng dẫn cho tới khi quen việc.

EXPERIENCE.CurrentPosition

Chuyên Viên Đào Tạo (Từ 6 Tháng Kinh Nghiệm)

HOME.Place: Hà Nội - HOME.Level: Junior

• Phân tích nhu cầu và lập kế hoạch đào tạo. • Biên soạn và cập nhập tài liệu cho công tác đào tạo. • Hỗ trợ xây dựng, giám sát cải tiến quy trình đào tạo, chịu trách nhiệm triển khai thực hiện kế hoạ...

05 Manual Tester

HOME.Place: Hà Nội - HOME.Level: Senior

- Tham gia các dự án của công ty, cả web và mobile (đa dạng cả nghiệp vụ và khách hàng): - Tìm hiểu và làm rõ yêu cầu thông qua tài liệu requirement từ khách hàng. - Thực hiện viết và chạy testcase. ◦...

[Rikkei Digital] 02 Business Development

HOME.Place: Hà Nội - HOME.Level: Junior

- Tiếp cận khách hàng: setup các discovery meeting và following engagement để tìm hiểu và khai phá nhu cầu, tìm kiếm cơ hội bán hàng và cơ hội triển khai dự án - Xây dựng và duy trì quan hệ khách hàng...