Tuyển dụng PHP Laravel (Middle, Senior)

 • HOME.Place

  Hà Nội

 • HOME.Level

  Senior

 • HOME.Salary

  lên tới 35M gross

 • HOME.OutDate

  31/10/2022

HOME.JobDescription

◦ Phát triển các dự án cho khách hàng trong nước và nước ngoài về hệ thống thương mại điện tử, sàn giao dịch tiền ảo, hệ thống bảo hiểm, quản lý tài sản, quản lý vận tải, du lịch, khách sạn. ◦ Phạm vị công việc từ làm rõ yêu cầu của khách hàng, viết tài liệu thiết kế hệ thống cho đế develop, testing, deploy và vận hành hệ thống cho khách hàng. ◦ Thiết kế, coding và kiểm thử hệ thống hoặc chức năng sau khi hoàn thành. ◦ Xây dựng kế hoạch và quản lý tiến độ lập trình theo kế hoạch. ◦ Nghiên cứu nắm bắt công nghệ mới

HOME.Request

◦ Phát triển các dự án cho khách hàng trong nước và nước ngoài về hệ thống thương mại điện tử, sàn giao dịch tiền ảo, hệ thống bảo hiểm, quản lý tài sản, quản lý vận tải, du lịch, khách sạn. ◦ Phạm vị công việc từ làm rõ yêu cầu của khách hàng, viết tài liệu thiết kế hệ thống cho đế develop, testing, deploy và vận hành hệ thống cho khách hàng. ◦ Thiết kế, coding và kiểm thử hệ thống hoặc chức năng sau khi hoàn thành. ◦ Xây dựng kế hoạch và quản lý tiến độ lập trình theo kế hoạch. ◦ Nghiên cứu nắm bắt công nghệ mới

HOME.Benefit

◦ Phát triển các dự án cho khách hàng trong nước và nước ngoài về hệ thống thương mại điện tử, sàn giao dịch tiền ảo, hệ thống bảo hiểm, quản lý tài sản, quản lý vận tải, du lịch, khách sạn. ◦ Phạm vị công việc từ làm rõ yêu cầu của khách hàng, viết tài liệu thiết kế hệ thống cho đế develop, testing, deploy và vận hành hệ thống cho khách hàng. ◦ Thiết kế, coding và kiểm thử hệ thống hoặc chức năng sau khi hoàn thành. ◦ Xây dựng kế hoạch và quản lý tiến độ lập trình theo kế hoạch. ◦ Nghiên cứu nắm bắt công nghệ mới

EXPERIENCE.CurrentPosition

Chuyên Viên Đào Tạo (Từ 6 Tháng Kinh Nghiệm)

HOME.Place: Hà Nội - HOME.Level: Junior

• Phân tích nhu cầu và lập kế hoạch đào tạo. • Biên soạn và cập nhập tài liệu cho công tác đào tạo. • Hỗ trợ xây dựng, giám sát cải tiến quy trình đào tạo, chịu trách nhiệm triển khai thực hiện kế hoạ...

05 Manual Tester

HOME.Place: Hà Nội - HOME.Level: Senior

- Tham gia các dự án của công ty, cả web và mobile (đa dạng cả nghiệp vụ và khách hàng): - Tìm hiểu và làm rõ yêu cầu thông qua tài liệu requirement từ khách hàng. - Thực hiện viết và chạy testcase. ◦...

[Rikkei Digital] 02 Business Development

HOME.Place: Hà Nội - HOME.Level: Junior

- Tiếp cận khách hàng: setup các discovery meeting và following engagement để tìm hiểu và khai phá nhu cầu, tìm kiếm cơ hội bán hàng và cơ hội triển khai dự án - Xây dựng và duy trì quan hệ khách hàng...