TUYỂN DỤNG KỸ SƯ JAVA PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CHỨNG KHOÁN BẢO HIỂM LÀM VIỆC TẠI TOKYO

 • HOME.Place

  Nhật Bản

 • HOME.Level

  All Levels

 • HOME.Salary

  Mức lương cạnh tranh

 • HOME.OutDate

  31/10/2022

HOME.JobDescription

◦ Tham gia vào dự án của Rikkei tại công ty khách hàng tại văn phòng to đẹp, sang trọng tọa lạc tại tung tâm Tokyo. ◦ Khách hàng chuyên làm về các dự án liên quan đến chứng khoán bảo hiểm hiện đang có khá nhiều package đang bán, ngoài ra không ngừng phát triển sản phẩm mới cung như cải tisn chất lượng sản phẩm hiện tại.

HOME.Request

◦ Tham gia vào dự án của Rikkei tại công ty khách hàng tại văn phòng to đẹp, sang trọng tọa lạc tại tung tâm Tokyo. ◦ Khách hàng chuyên làm về các dự án liên quan đến chứng khoán bảo hiểm hiện đang có khá nhiều package đang bán, ngoài ra không ngừng phát triển sản phẩm mới cung như cải tisn chất lượng sản phẩm hiện tại.

HOME.Benefit

◦ Tham gia vào dự án của Rikkei tại công ty khách hàng tại văn phòng to đẹp, sang trọng tọa lạc tại tung tâm Tokyo. ◦ Khách hàng chuyên làm về các dự án liên quan đến chứng khoán bảo hiểm hiện đang có khá nhiều package đang bán, ngoài ra không ngừng phát triển sản phẩm mới cung như cải tisn chất lượng sản phẩm hiện tại.

EXPERIENCE.CurrentPosition

Chuyên Viên Đào Tạo (Từ 6 Tháng Kinh Nghiệm)

HOME.Place: Hà Nội - HOME.Level: All Levels

• Phân tích nhu cầu và lập kế hoạch đào tạo. • Biên soạn và cập nhập tài liệu cho công tác đào tạo. • Hỗ trợ xây dựng, giám sát cải tiến quy trình đào tạo, chịu trách nhiệm triển khai thực hiện kế hoạ...

05 Manual Tester

HOME.Place: Hà Nội - HOME.Level: All Levels

- Tham gia các dự án của công ty, cả web và mobile (đa dạng cả nghiệp vụ và khách hàng): - Tìm hiểu và làm rõ yêu cầu thông qua tài liệu requirement từ khách hàng. - Thực hiện viết và chạy testcase. ◦...

[Rikkei Digital] 02 Business Development

HOME.Place: Hà Nội - HOME.Level: All Levels

- Tiếp cận khách hàng: setup các discovery meeting và following engagement để tìm hiểu và khai phá nhu cầu, tìm kiếm cơ hội bán hàng và cơ hội triển khai dự án - Xây dựng và duy trì quan hệ khách hàng...