Tuyển dụng BrSE (Fresher - Senior)

 • HOME.Place

  Hà Nội

 • HOME.Level

  Fresher,Junior,Senior

 • HOME.Salary

  500$ - 2000$

 • HOME.OutDate

  31/12/2022

HOME.JobDescription

Tuyển dụng BrSE all levels/ Comtor cứng/Dev tiếng Nhật định hướng BrSE ***Training BrSE 1.Trách nhiệm của BrSE trong dự án 2. Nội dung chi tiết công việc ◦ Các công việc khi khởi tạo dự án (Support PM dự án) ◦ Các công việc cần thực hiện khi lập kế hoạch dự án ◦ Các công việc cần thực hiện trong quá trình startup dự án ◦ Các công việc cần thực hiện trong quá trình dự án chạy ổn định 3. Các chú ý ◦ Tình trạng requirement ◦ Truyền đạt require: ◦ Tình trạng quản lý deadline: ◦ Yêu cầu về chất lượng ◦ Báo cáo dự án thế nào là đúng, đủ ◦ Rikkei manner ◦ Horenso 4. Thực hành trong dự án thực tế

HOME.Request

Tuyển dụng BrSE all levels/ Comtor cứng/Dev tiếng Nhật định hướng BrSE ***Training BrSE 1.Trách nhiệm của BrSE trong dự án 2. Nội dung chi tiết công việc ◦ Các công việc khi khởi tạo dự án (Support PM dự án) ◦ Các công việc cần thực hiện khi lập kế hoạch dự án ◦ Các công việc cần thực hiện trong quá trình startup dự án ◦ Các công việc cần thực hiện trong quá trình dự án chạy ổn định 3. Các chú ý ◦ Tình trạng requirement ◦ Truyền đạt require: ◦ Tình trạng quản lý deadline: ◦ Yêu cầu về chất lượng ◦ Báo cáo dự án thế nào là đúng, đủ ◦ Rikkei manner ◦ Horenso 4. Thực hành trong dự án thực tế

HOME.Benefit

Tuyển dụng BrSE all levels/ Comtor cứng/Dev tiếng Nhật định hướng BrSE ***Training BrSE 1.Trách nhiệm của BrSE trong dự án 2. Nội dung chi tiết công việc ◦ Các công việc khi khởi tạo dự án (Support PM dự án) ◦ Các công việc cần thực hiện khi lập kế hoạch dự án ◦ Các công việc cần thực hiện trong quá trình startup dự án ◦ Các công việc cần thực hiện trong quá trình dự án chạy ổn định 3. Các chú ý ◦ Tình trạng requirement ◦ Truyền đạt require: ◦ Tình trạng quản lý deadline: ◦ Yêu cầu về chất lượng ◦ Báo cáo dự án thế nào là đúng, đủ ◦ Rikkei manner ◦ Horenso 4. Thực hành trong dự án thực tế

EXPERIENCE.CurrentPosition

Chuyên Viên Đào Tạo (Từ 6 Tháng Kinh Nghiệm)

HOME.Place: Hà Nội - HOME.Level: Junior

• Phân tích nhu cầu và lập kế hoạch đào tạo. • Biên soạn và cập nhập tài liệu cho công tác đào tạo. • Hỗ trợ xây dựng, giám sát cải tiến quy trình đào tạo, chịu trách nhiệm triển khai thực hiện kế hoạ...

05 Manual Tester

HOME.Place: Hà Nội - HOME.Level: Senior

- Tham gia các dự án của công ty, cả web và mobile (đa dạng cả nghiệp vụ và khách hàng): - Tìm hiểu và làm rõ yêu cầu thông qua tài liệu requirement từ khách hàng. - Thực hiện viết và chạy testcase. ◦...

[Rikkei Digital] 02 Business Development

HOME.Place: Hà Nội - HOME.Level: Junior

- Tiếp cận khách hàng: setup các discovery meeting và following engagement để tìm hiểu và khai phá nhu cầu, tìm kiếm cơ hội bán hàng và cơ hội triển khai dự án - Xây dựng và duy trì quan hệ khách hàng...