HCM - Tuyển dụng 02 Sales Executives

 • HOME.Place

  Hồ Chí Minh

 • HOME.Level

  Fresher,Junior

 • HOME.Salary

  1,000 USD

 • HOME.OutDate

  31/12/2022

HOME.JobDescription

◦ Đóng vai trò là đầu mối liên hệ chính cho các vấn đề quản lý tài khoản khách hàng; ◦ Xây dựng và duy trì các mối quan hệ khách hàng lâu dài, bền chặt; ◦ Đàm phán hợp đồng và chốt các thỏa thuận để tối đa hóa lợi nhuận; ◦ Đảm bảo cung cấp kịp thời và thành công các giải pháp của chúng tôi theo nhu cầu và mục tiêu của khách hàng; ◦ Phát triển hoạt động kinh doanh mới với các khách hàng hiện tại và / hoặc xác định các lĩnh vực cần cải thiện để đáp ứng hạn ngạch bán hàng; ◦ Báo cáo, theo dõi và dự báo các chỉ số tài khoản chính (ví dụ: kết quả bán hàng hàng tháng và dự báo hàng quý); ◦ Cộng tác với nhóm bán hàng để xác định và phát triển các cơ hội trong lãnh thổ; ◦ Hỗ trợ các yêu cầu của khách hàng đầy thách thức hoặc báo cáo vấn đề khi cần thiết.

HOME.Request

◦ Đóng vai trò là đầu mối liên hệ chính cho các vấn đề quản lý tài khoản khách hàng; ◦ Xây dựng và duy trì các mối quan hệ khách hàng lâu dài, bền chặt; ◦ Đàm phán hợp đồng và chốt các thỏa thuận để tối đa hóa lợi nhuận; ◦ Đảm bảo cung cấp kịp thời và thành công các giải pháp của chúng tôi theo nhu cầu và mục tiêu của khách hàng; ◦ Phát triển hoạt động kinh doanh mới với các khách hàng hiện tại và / hoặc xác định các lĩnh vực cần cải thiện để đáp ứng hạn ngạch bán hàng; ◦ Báo cáo, theo dõi và dự báo các chỉ số tài khoản chính (ví dụ: kết quả bán hàng hàng tháng và dự báo hàng quý); ◦ Cộng tác với nhóm bán hàng để xác định và phát triển các cơ hội trong lãnh thổ; ◦ Hỗ trợ các yêu cầu của khách hàng đầy thách thức hoặc báo cáo vấn đề khi cần thiết.

HOME.Benefit

◦ Đóng vai trò là đầu mối liên hệ chính cho các vấn đề quản lý tài khoản khách hàng; ◦ Xây dựng và duy trì các mối quan hệ khách hàng lâu dài, bền chặt; ◦ Đàm phán hợp đồng và chốt các thỏa thuận để tối đa hóa lợi nhuận; ◦ Đảm bảo cung cấp kịp thời và thành công các giải pháp của chúng tôi theo nhu cầu và mục tiêu của khách hàng; ◦ Phát triển hoạt động kinh doanh mới với các khách hàng hiện tại và / hoặc xác định các lĩnh vực cần cải thiện để đáp ứng hạn ngạch bán hàng; ◦ Báo cáo, theo dõi và dự báo các chỉ số tài khoản chính (ví dụ: kết quả bán hàng hàng tháng và dự báo hàng quý); ◦ Cộng tác với nhóm bán hàng để xác định và phát triển các cơ hội trong lãnh thổ; ◦ Hỗ trợ các yêu cầu của khách hàng đầy thách thức hoặc báo cáo vấn đề khi cần thiết.

EXPERIENCE.CurrentPosition

Chuyên Viên Đào Tạo (Từ 6 Tháng Kinh Nghiệm)

HOME.Place: Hà Nội - HOME.Level: Junior

• Phân tích nhu cầu và lập kế hoạch đào tạo. • Biên soạn và cập nhập tài liệu cho công tác đào tạo. • Hỗ trợ xây dựng, giám sát cải tiến quy trình đào tạo, chịu trách nhiệm triển khai thực hiện kế hoạ...

05 Manual Tester

HOME.Place: Hà Nội - HOME.Level: Senior

- Tham gia các dự án của công ty, cả web và mobile (đa dạng cả nghiệp vụ và khách hàng): - Tìm hiểu và làm rõ yêu cầu thông qua tài liệu requirement từ khách hàng. - Thực hiện viết và chạy testcase. ◦...

[Rikkei Digital] 02 Business Development

HOME.Place: Hà Nội - HOME.Level: Junior

- Tiếp cận khách hàng: setup các discovery meeting và following engagement để tìm hiểu và khai phá nhu cầu, tìm kiếm cơ hội bán hàng và cơ hội triển khai dự án - Xây dựng và duy trì quan hệ khách hàng...