Business Analyst (BA)

 • HOME.Place

  Hà Nội

 • HOME.Level

  Junior

 • HOME.Salary

  1000$

 • HOME.OutDate

  01/01/2023

HOME.JobDescription

◦ Phân tích hệ thống nghiệp vụ theo yêu cầu của dự án ◦ Phối hợp, đánh giá, phản biện các đề xuất của đối tác về yêu cầu và dữ liệu, mô tả quy trình nghiệp vụ... ◦ Thu thập thông tin và phân tích yêu cầu nghiệp vụ khách hàng ◦ Viết các đặc tả yêu cầu người sử dụng ◦ Xây dựng kịch bản và thực hiện kiểm thử ứng dụng ◦ Xây dựng các tài liệu và thực hiện triển khai cho khách hàng

HOME.Request

◦ Phân tích hệ thống nghiệp vụ theo yêu cầu của dự án ◦ Phối hợp, đánh giá, phản biện các đề xuất của đối tác về yêu cầu và dữ liệu, mô tả quy trình nghiệp vụ... ◦ Thu thập thông tin và phân tích yêu cầu nghiệp vụ khách hàng ◦ Viết các đặc tả yêu cầu người sử dụng ◦ Xây dựng kịch bản và thực hiện kiểm thử ứng dụng ◦ Xây dựng các tài liệu và thực hiện triển khai cho khách hàng

HOME.Benefit

◦ Phân tích hệ thống nghiệp vụ theo yêu cầu của dự án ◦ Phối hợp, đánh giá, phản biện các đề xuất của đối tác về yêu cầu và dữ liệu, mô tả quy trình nghiệp vụ... ◦ Thu thập thông tin và phân tích yêu cầu nghiệp vụ khách hàng ◦ Viết các đặc tả yêu cầu người sử dụng ◦ Xây dựng kịch bản và thực hiện kiểm thử ứng dụng ◦ Xây dựng các tài liệu và thực hiện triển khai cho khách hàng

EXPERIENCE.CurrentPosition

Chuyên Viên Đào Tạo (Từ 6 Tháng Kinh Nghiệm)

HOME.Place: Hà Nội - HOME.Level: Junior

• Phân tích nhu cầu và lập kế hoạch đào tạo. • Biên soạn và cập nhập tài liệu cho công tác đào tạo. • Hỗ trợ xây dựng, giám sát cải tiến quy trình đào tạo, chịu trách nhiệm triển khai thực hiện kế hoạ...

05 Manual Tester

HOME.Place: Hà Nội - HOME.Level: Senior

- Tham gia các dự án của công ty, cả web và mobile (đa dạng cả nghiệp vụ và khách hàng): - Tìm hiểu và làm rõ yêu cầu thông qua tài liệu requirement từ khách hàng. - Thực hiện viết và chạy testcase. ◦...

[Rikkei Digital] 02 Business Development

HOME.Place: Hà Nội - HOME.Level: Junior

- Tiếp cận khách hàng: setup các discovery meeting và following engagement để tìm hiểu và khai phá nhu cầu, tìm kiếm cơ hội bán hàng và cơ hội triển khai dự án - Xây dựng và duy trì quan hệ khách hàng...