BrSE - Kỹ sư cầu nối tại Nhật Bản

 • HOME.Place

  Nhật Bản

 • HOME.Level

  Junior,Senior

 • HOME.Salary

  350万円〜600万円

 • HOME.OutDate

  30/06/2023

HOME.JobDescription

◦ Tham gia dự án tại công ty khách hàng của Rikkei ◦ Trao đổi với khách hàng lấy thông tin dự án, trao đổi với khách hàng về tình hình tiến độ dự án. ◦ Thiết kế, phát triển hệ thống dựa trên yêu cầu của khách hàng ◦ Là cầu nối trực tiếp trao đổi với KH, Q&A, tiếp nhận yêu cầu của khách hàng, truyền đạt cho đội phát triển ở Việt Nam ◦ Giải quyết các vấn đề phát sinh trong dự án, và các vấn đề sau khi bàn giao ◦ Kết hợp với PM quản lý chất lượng, follow tiến độ dự án, review code... ◦ Kết hợp cùng Delivery Manager và Sales để đưa ra đề xuất điều phối nguồn lực tại khách hàng đang quản lý

HOME.Request

◦ Tham gia dự án tại công ty khách hàng của Rikkei ◦ Trao đổi với khách hàng lấy thông tin dự án, trao đổi với khách hàng về tình hình tiến độ dự án. ◦ Thiết kế, phát triển hệ thống dựa trên yêu cầu của khách hàng ◦ Là cầu nối trực tiếp trao đổi với KH, Q&A, tiếp nhận yêu cầu của khách hàng, truyền đạt cho đội phát triển ở Việt Nam ◦ Giải quyết các vấn đề phát sinh trong dự án, và các vấn đề sau khi bàn giao ◦ Kết hợp với PM quản lý chất lượng, follow tiến độ dự án, review code... ◦ Kết hợp cùng Delivery Manager và Sales để đưa ra đề xuất điều phối nguồn lực tại khách hàng đang quản lý

HOME.Benefit

◦ Tham gia dự án tại công ty khách hàng của Rikkei ◦ Trao đổi với khách hàng lấy thông tin dự án, trao đổi với khách hàng về tình hình tiến độ dự án. ◦ Thiết kế, phát triển hệ thống dựa trên yêu cầu của khách hàng ◦ Là cầu nối trực tiếp trao đổi với KH, Q&A, tiếp nhận yêu cầu của khách hàng, truyền đạt cho đội phát triển ở Việt Nam ◦ Giải quyết các vấn đề phát sinh trong dự án, và các vấn đề sau khi bàn giao ◦ Kết hợp với PM quản lý chất lượng, follow tiến độ dự án, review code... ◦ Kết hợp cùng Delivery Manager và Sales để đưa ra đề xuất điều phối nguồn lực tại khách hàng đang quản lý

EXPERIENCE.CurrentPosition

Chuyên Viên Đào Tạo (Từ 6 Tháng Kinh Nghiệm)

HOME.Place: Hà Nội - HOME.Level: Junior

• Phân tích nhu cầu và lập kế hoạch đào tạo. • Biên soạn và cập nhập tài liệu cho công tác đào tạo. • Hỗ trợ xây dựng, giám sát cải tiến quy trình đào tạo, chịu trách nhiệm triển khai thực hiện kế hoạ...

05 Manual Tester

HOME.Place: Hà Nội - HOME.Level: Senior

- Tham gia các dự án của công ty, cả web và mobile (đa dạng cả nghiệp vụ và khách hàng): - Tìm hiểu và làm rõ yêu cầu thông qua tài liệu requirement từ khách hàng. - Thực hiện viết và chạy testcase. ◦...

[Rikkei Digital] 02 Business Development

HOME.Place: Hà Nội - HOME.Level: Junior

- Tiếp cận khách hàng: setup các discovery meeting và following engagement để tìm hiểu và khai phá nhu cầu, tìm kiếm cơ hội bán hàng và cơ hội triển khai dự án - Xây dựng và duy trì quan hệ khách hàng...