05 Sales Assistant

 • HOME.Place

  Hà Nội

 • HOME.Level

  Junior

 • HOME.Salary

  Up to $1000

 • HOME.OutDate

  31/12/2022

HOME.JobDescription

◦ Chịu trách nhiệm thực hiện và báo cáo công việc trực tiếp cho Giám đốc Kinh doanh trong việc: ◦ Lập báo cáo kinh doanh định kỳ theo tháng/quý/năm (dựa trên thông tin do các nhóm kinh doanh cung cấp) ◦ Theo dõi và báo cáo quá trình thực hiện các hợp đồng với khách hàng và đối tác ◦ Lên kế hoạch và triển khai các hoạt động đào tạo nội bộ Khối Kinh doanh ◦ Lên kế hoạch và triển khai các hoạt động team building nội bộ Khối Kinh doanh ◦ Phối hợp với các bộ phận, phòng ban khác trong một số hoạt động văn hoá ◦ đào tạo chung của Công ty ◦ Phối hợp với các nhóm kinh doanh (bao gồm: Business Development, Account Manager) để thực hiện các công việc sau đây: ◦ Trình ký và lưu trữ hợp đồng dịch vụ với khách hàng. Theo dõi tiến độ thực hiện các hợp đồng ◦ Làm thủ tục thanh toán chi phí dịch vụ hàng tháng cho khách hàng ◦ Thực hiện lập báo cáo kinh doanh theo tháng/ quý/năm tới GĐ Kinh Doanh ◦ Theo dõi và đôn đốc việc đánh giá nhân sự Khối Kinh doanh hàng tháng và theo kỳ checkpoint (Monthly Evaluation) ◦ Thực hiện hoạt động chăm sóc khách hàng: kỷ niệm thành lập, các dịp lễ, Tết ◦ ◦ Lưu trữ, sắp xếp, quản lý hồ sơ, giấy tờ, văn phòng phẩm, máy móc thiết bị… của phòng ◦ Tạo và cập nhật hồ sơ khách hàng trên hệ thống CRM của doanh nghiệp ◦ Tuân thủ tất cả các chính sách và thủ tục của công ty, hỗ trợ tốt nhất cho đồng nghiệp để đảm bảo môi trường làm việc tích cực, suôn sẻ và hiệu quả kinh doanh

HOME.Request

◦ Chịu trách nhiệm thực hiện và báo cáo công việc trực tiếp cho Giám đốc Kinh doanh trong việc: ◦ Lập báo cáo kinh doanh định kỳ theo tháng/quý/năm (dựa trên thông tin do các nhóm kinh doanh cung cấp) ◦ Theo dõi và báo cáo quá trình thực hiện các hợp đồng với khách hàng và đối tác ◦ Lên kế hoạch và triển khai các hoạt động đào tạo nội bộ Khối Kinh doanh ◦ Lên kế hoạch và triển khai các hoạt động team building nội bộ Khối Kinh doanh ◦ Phối hợp với các bộ phận, phòng ban khác trong một số hoạt động văn hoá ◦ đào tạo chung của Công ty ◦ Phối hợp với các nhóm kinh doanh (bao gồm: Business Development, Account Manager) để thực hiện các công việc sau đây: ◦ Trình ký và lưu trữ hợp đồng dịch vụ với khách hàng. Theo dõi tiến độ thực hiện các hợp đồng ◦ Làm thủ tục thanh toán chi phí dịch vụ hàng tháng cho khách hàng ◦ Thực hiện lập báo cáo kinh doanh theo tháng/ quý/năm tới GĐ Kinh Doanh ◦ Theo dõi và đôn đốc việc đánh giá nhân sự Khối Kinh doanh hàng tháng và theo kỳ checkpoint (Monthly Evaluation) ◦ Thực hiện hoạt động chăm sóc khách hàng: kỷ niệm thành lập, các dịp lễ, Tết ◦ ◦ Lưu trữ, sắp xếp, quản lý hồ sơ, giấy tờ, văn phòng phẩm, máy móc thiết bị… của phòng ◦ Tạo và cập nhật hồ sơ khách hàng trên hệ thống CRM của doanh nghiệp ◦ Tuân thủ tất cả các chính sách và thủ tục của công ty, hỗ trợ tốt nhất cho đồng nghiệp để đảm bảo môi trường làm việc tích cực, suôn sẻ và hiệu quả kinh doanh

HOME.Benefit

◦ Chịu trách nhiệm thực hiện và báo cáo công việc trực tiếp cho Giám đốc Kinh doanh trong việc: ◦ Lập báo cáo kinh doanh định kỳ theo tháng/quý/năm (dựa trên thông tin do các nhóm kinh doanh cung cấp) ◦ Theo dõi và báo cáo quá trình thực hiện các hợp đồng với khách hàng và đối tác ◦ Lên kế hoạch và triển khai các hoạt động đào tạo nội bộ Khối Kinh doanh ◦ Lên kế hoạch và triển khai các hoạt động team building nội bộ Khối Kinh doanh ◦ Phối hợp với các bộ phận, phòng ban khác trong một số hoạt động văn hoá ◦ đào tạo chung của Công ty ◦ Phối hợp với các nhóm kinh doanh (bao gồm: Business Development, Account Manager) để thực hiện các công việc sau đây: ◦ Trình ký và lưu trữ hợp đồng dịch vụ với khách hàng. Theo dõi tiến độ thực hiện các hợp đồng ◦ Làm thủ tục thanh toán chi phí dịch vụ hàng tháng cho khách hàng ◦ Thực hiện lập báo cáo kinh doanh theo tháng/ quý/năm tới GĐ Kinh Doanh ◦ Theo dõi và đôn đốc việc đánh giá nhân sự Khối Kinh doanh hàng tháng và theo kỳ checkpoint (Monthly Evaluation) ◦ Thực hiện hoạt động chăm sóc khách hàng: kỷ niệm thành lập, các dịp lễ, Tết ◦ ◦ Lưu trữ, sắp xếp, quản lý hồ sơ, giấy tờ, văn phòng phẩm, máy móc thiết bị… của phòng ◦ Tạo và cập nhật hồ sơ khách hàng trên hệ thống CRM của doanh nghiệp ◦ Tuân thủ tất cả các chính sách và thủ tục của công ty, hỗ trợ tốt nhất cho đồng nghiệp để đảm bảo môi trường làm việc tích cực, suôn sẻ và hiệu quả kinh doanh

EXPERIENCE.CurrentPosition

Chuyên Viên Đào Tạo (Từ 6 Tháng Kinh Nghiệm)

HOME.Place: Hà Nội - HOME.Level: Junior

• Phân tích nhu cầu và lập kế hoạch đào tạo. • Biên soạn và cập nhập tài liệu cho công tác đào tạo. • Hỗ trợ xây dựng, giám sát cải tiến quy trình đào tạo, chịu trách nhiệm triển khai thực hiện kế hoạ...

05 Manual Tester

HOME.Place: Hà Nội - HOME.Level: Senior

- Tham gia các dự án của công ty, cả web và mobile (đa dạng cả nghiệp vụ và khách hàng): - Tìm hiểu và làm rõ yêu cầu thông qua tài liệu requirement từ khách hàng. - Thực hiện viết và chạy testcase. ◦...

[Rikkei Digital] 02 Business Development

HOME.Place: Hà Nội - HOME.Level: Junior

- Tiếp cận khách hàng: setup các discovery meeting và following engagement để tìm hiểu và khai phá nhu cầu, tìm kiếm cơ hội bán hàng và cơ hội triển khai dự án - Xây dựng và duy trì quan hệ khách hàng...