Vị trí đang tuyển

Hành trình đáng nhớ bắt đầu từ những cơ hội tuyệt vời!

(Hà Nội) Senior Mobile (Flutter)

Ngày đăng: 08/08/2021 - Hạn cuối: 31/12/2021

• Lập trình ứng dụng di động bằng Flutter các ứng dụng tài chính, ngân hàng,… tích hợp các công nghệ mới • Chuyển đổi các thiết kế (Sketch, Ps, Figma..) sang mã nguồn • Tham gia nghiên cứu các giải ph...

(Hà Nội) Rikkei Finance - Content Marketing

Ngày đăng: 01/01/2021 - Hạn cuối: 31/12/2021

- Prepare and update content calendar - Edit, write articles about the products and companies in English (600-800 words) - Collaborate with members of the Engineering and Design team to build media ...

(Đà Nẵng) Tuyển dụng NodeJS/Python Developer

Ngày đăng: 16/09/2021 - Hạn cuối: 31/12/2021

- Thiết kế, coding và kiểm thử hệ thống hoặc chức năng sau khi hoàn thành. - Xây dựng kế hoạch và quản lý tiến độ lập trình theo kế hoạch. - Nghiên cứu nắm bắt công nghệ mới. - Nơi làm việc: Rikkeisof...

(Đà Nẵng) Tuyển dụng ReactJS Developer

Ngày đăng: 14/09/2021 - Hạn cuối: 31/12/2021

- Developing the latest user-facing features using React.js - Designing a modern highly responsive web-based user interface - Building reusable components and front-end libraries for futur...

(Đà Nẵng) Tuyển dụng PHP

Ngày đăng: 06/09/2021 - Hạn cuối: 31/12/2021

- Thiết kế, coding và kiểm thử hệ thống hoặc chức năng sau khi hoàn thành. - Xây dựng kế hoạch và quản lý tiến độ lập trình theo kế hoạch. - Nghiên cứu nắm bắt công nghệ mới. - Nơi làm việc: Rikkeiso...

(Đà Nẵng) Tuyển dụng AWS DevOps Engineer

Ngày đăng: 06/09/2021 - Hạn cuối: 31/12/2021

Xây dựng kế hoạch và quản lý tiến độ lập trình theo kế hoạch. Nghiên cứu nắm bắt công nghệ mới. Nơi làm việc: Rikkeisoft Đà Nẵng

(Nhật Bản) Lập trình viên React.js làm việc tại Tokyo

Ngày đăng: 05/09/2021 - Hạn cuối: 31/12/2021

Rikkei Japan tuyển dụng lập trình viên ngôn ngữ React.js tham gia phát triển hệ thống web trên AWS cho công ty lĩnh vực chứng khoán với các nghiệp vụ dưới đây: - Tham gia dự án tại công ty khách hàng ...

(Hà Nội) 5 Front-End (React, Angular, Vue)

Ngày đăng: 31/08/2021 - Hạn cuối: 31/12/2021

- Phát triển Frontend của ứng dụng Web hiện đại, giàu tương tác với yêu cầu cao về chất lượng và độ tin cậy. - Thảo luận với đội ngũ Backend về thiết kế API. - Liên tục cập nhật kiến thức, nghiên cứ...

(Đà Nẵng) Tuyển dụng 01 IT Recruiter

Ngày đăng: 20/08/2021 - Hạn cuối: 31/12/2021

1. Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng và lên kế hoạch tuyển dụng. - Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng, đánh giá mức độ ưu tiên của các vị trí tuyển dụng để thực hiện. - Lên kế hoạch tuyển dụng và theo dõi các kê...

(Nhật Bản) Tuyển dụng 5 Sales không yêu cầu kinh nghiệm - Làm việc tại Tokyo

Ngày đăng: 28/07/2021 - Hạn cuối: 31/12/2021

- Sắp xếp lịch họp với khách hàng, lấy thông tin yêu cầu, tạo báo giá, xử lý hợp đồng, follow dự án - Thực hiện nghiệp vụ liên quan đến tài liệu kinh doanh như đề xuất, báo giá, yêu cầu thanh toán, ...