Vị trí đang tuyển

Hành trình đáng nhớ bắt đầu từ những cơ hội tuyệt vời!

(Hồ Chí Minh) 150 Software Testing Engineer (base C/C++)

Ngày đăng: 14/01/2021 - Hạn cuối: 31/12/2021

- Analyze requirements, design and develop test scripts - Run test cases and regression tests - Analyze defect and report defects - Clarify open points - Co-ordinate team activities, and handle da...

(Nhật Bản) Kỹ sư cầu nối (BrSE) tại chi nhánh Osaka

Ngày đăng: 11/09/2020 - Hạn cuối: 31/12/2021

- Tham gia dự án tại công ty khách hàng của Rikkei - Trao đổi với khách hàng lấy thông tin dự án, trao đổi với khách hàng về tình hình tiến độ dự án. - Thiết kế, phát triển hệ thống dựa trên yêu cầ...

(Hà Nội) 100 TALENT FRESHERS

Ngày đăng: 07/06/2021 - Hạn cuối: 31/10/2021

- Tham gia khoá đào tạo nâng cao về lập trình Frontend, Java, iOS, Android trong vòng 2 tháng fulltime. - Trở thành Fresher chính thức sau thời gian đào tạo 2 tháng, tham gia các dự án phát triển phần...

(Hà Nội) [HN] Business Development Executive

Ngày đăng: 10/06/2021 - Hạn cuối: 01/09/2021

- English fluency ( > Ielts 6.5) - (2+) years of experience in revenue generating roles in the sales of technology solutions and products - Requirements: Graduated with honors from Foreign Trade Unive...

(Hà Nội) 10 Developer .NET

Ngày đăng: 04/06/2021 - Hạn cuối: 31/08/2021

- Phát triển các dự án cho khách hàng trong nước và nước ngoài về hệ thống thương mại điện tử, sàn giao dịch tiền ảo, hệ thống bảo hiểm, quản lý tài sản, quản lý vận tải, du lịch, khách sạn. - Phạm vi...

(Hà Nội) 06 C/C++ developer

Ngày đăng: 04/06/2021 - Hạn cuối: 31/08/2021

Phát triển các hệ thống nhúng, IOT cho khách hàng trong và ngoài nước

(Hà Nội) 10 Java Developer

Ngày đăng: 04/06/2021 - Hạn cuối: 31/08/2021

Phát triển các hệ thống nghiệp vụ cho khách hàng trong và ngoài nước

(Hà Nội) 05 Kỹ sư cầu nối

Ngày đăng: 04/06/2021 - Hạn cuối: 31/08/2021

Làm BrSE trong các dự án phát triển hệ thống nghiệp vụ cho khách hàng Nhật Bản

(Hà Nội) 03 IT Comtor

Ngày đăng: 04/06/2021 - Hạn cuối: 31/08/2021

- Phiên dịch trong các buổi meeting dự án, đảm bảo thông tin dự án được truyền đạt chính xác và kịp thời tới 2 phía khách hàng và team phát triển. - Trực tiếp họp với khách hàng Nhật để nắm bắt và tru...

(Hà Nội) SOLUTION ARCHITECT (.NET)

Ngày đăng: 21/05/2021 - Hạn cuối: 31/08/2021

- Find the best tech solution for web application amongst multiple options to solve the existing business problems - Provide specifications according to which the solution is defined, managed, and del...