Vị trí đang tuyển

Hành trình đáng nhớ bắt đầu từ những cơ hội tuyệt vời!

(Nhật Bản) ITと情熱で事業を支える上流工程エンジニア募集

Ngày đăng: 25/11/2021 - Hạn cuối: 01/04/2022

■募集内容■ ビジネスデザイン事業部で上流工程を担うエンジニアを募集します。営業が獲得しゴーサインを出した案件に対して、お客さま先で打ち合わせを行い、要件定義や基本設計をするお仕事です。即戦力としての活躍を期待しています! ※本募集は、日本法人株式会社リッケイの社員募集です。 ■仕事のポイント■ お客さまが...

(Hà Nội) 100 Talent Freshers

Ngày đăng: 25/10/2021 - Hạn cuối: 31/01/2022

- Tham gia khoá đào tạo nâng cao về lập trình Frontend, Java, iOS, Flutter, PHP trong vòng 2 tháng fulltime. Trở thành Fresher chính thức sau thời gian đào tạo 2 tháng, tham gia các dự án phát triển p...

(Hà Nội) Tuyển dụng 05 IT Recruiter

Ngày đăng: 02/12/2021 - Hạn cuối: 31/01/2022

1. Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng và lên kế hoạch tuyển dụng. - Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng, đánh giá mức độ ưu tiên của các vị trí tuyển dụng để thực hiện. - Lên kế hoạch tuyển dụng và theo dõi các kê...

(Hà Nội) Tuyển dụng Lập trình viên Typescript (React, Node, Vue, Angular,...)

Ngày đăng: 25/11/2021 - Hạn cuối: 31/01/2022

1. Xây dựng hệ thống mô hình nhà 3D dùng các công nghệ (VueJS, ThreeJS, GrapQL, Azure): 10 người 2. Xây dựng hệ thống đặt lịch hẹn bác sỹ (ReactJS, NodeJS, AWS) : 10 người 3. Xây dựng hệ thống quản lý...

(Hà Nội) Tuyển dụng 02 Sales Executives

Ngày đăng: 29/09/2021 - Hạn cuối: 01/01/2022

SALES EXECUTIVE/ACCOUNT EXECUTIVE FOR VIETNAM AND GLOBAL MARKET JOB DESCRIPTION We are looking for an Account Executive to create long-term, trusting relationships with our customers. The Account Exe...

(Hà Nội) Automation Tester Engineer

Ngày đăng: 09/11/2021 - Hạn cuối: 31/12/2021

- Build a team auto test (if possible). - Participating in projects with the company's English-speaking customers. - Analyze and clarify business documents. - Plan an auto test for the project. - Usin...

(Hà Nội) Tester Engineer (English)

Ngày đăng: 28/10/2021 - Hạn cuối: 31/12/2021

- Tham gia dự án với khách hàng sử dụng tiếng Anh của công ty. - Phân tích, làm rõ tài liệu nghiệp vụ. - Viết test case và thực hiện test theo kế hoạch. - Report lỗi sản phẩm và các vấn đề liên quan đ...

(Hà Nội) Cyber Security

Ngày đăng: 01/01/2021 - Hạn cuối: 31/12/2021

- We are looking for a candidate strong with Network analytics and problem-solving skills. - Work as a team for night shift if needed. - Will communicate directly with customers in English.

(Đà Nẵng) Tuyển dụng 02 Tester

Ngày đăng: 25/11/2021 - Hạn cuối: 31/12/2021

- Tham gia các dự án của công ty, cả web và mobile (đa dạng cả nghiệp vụ và khách hàng): - Tìm hiểu và làm rõ yêu cầu thông qua tài liệu requirement từ khách hàng. - Thực hiện viết và chạy testcase. -...

(Hà Nội) Tuyển dụng Senior Business Analysis (BA)

Ngày đăng: 25/11/2021 - Hạn cuối: 31/12/2021

- Phân tích hệ thống nghiệp vụ theo yêu cầu của dự án - Phối hợp, đánh giá, phản biện các đề xuất của đối tác về yêu cầu và dữ liệu, mô tả quy trình nghiệp vụ... - Thu thập thông tin và phân tích yêu ...